0976.793.794

 

09029.02924

Sản phẩm
Cồn túi loại 1

Cồn túi loại 1

 
- Khối lượng 70 gram/viên 
- Số lượng 120 viên /thùng
 

 


Cồn khô CT03

Cồn khô CT03

 

- Số lượng 16 viên/kg, 10kg/thùng

- Thời gian cháy 8 Phút cho 50g cồn khô

- Không có cặn nước

 


Cồn khô màu Trắng CTP01 (Dùng trong phòng lạnh)

Cồn khô màu Trắng CTP01 (Dùng trong phòng lạnh)

- Qui cách đóng gói : 16 viên/kg, Thùng 5kg,Thùng 10kg, Thùng 20kg

 


Cồn khô  CT02

Cồn khô CT02

 

- Số lượng 16 viên/kg, 10kg/thùng (Dùng để nướng)

- Thời gian cháy 12 Phút cho 50g cồn khô

- Không có cặn nước

 


Cồn khô CT01

Cồn khô CT01

 

- Số lượng 16 viên/kg, 10kg/thùng

- Thời gian cháy 15 Phút cho 50g cồn khô

- Không có cặn nước

 

 


Cồn gel, cồn thạch, cồn khô đóng xô nhựa 7/14 kg

Cồn gel, cồn thạch, cồn khô đóng xô nhựa 7/14 kg

 

- Cồn gel đóng xô nhựa 14 kg .

- Cồn gel đóng xô nhựa 7 kg.

 

 


Cồn khô siêu cháy đóng xô nhựa 7/14 kg

Cồn khô siêu cháy đóng xô nhựa 7/14 kg

 

- Cồn khô siêu cháy đóng xô nhựa 14 kg.

- Cồn khô siêu cháy đóng xô  nhựa 7 kg . 

- Màu sắc sản phẩm : trắng, hồng, xanh, vàng