0979 793 794

0979 794 795


Sản phẩm
Cồn khô siêu cháy CT01

Cồn khô siêu cháy CT01

 

- Số lượng 16 viên/kg, 10kg/thùng

- Thời gian cháy 15 Phút cho 50g cồn khô

- Không có cặn nước

 

 Cồn khô CT03

Cồn khô CT03

 

- Số lượng 16 viên/kg, 10kg/thùng

- Thời gian cháy 8 Phút cho 50g cồn khô

- Không có cặn nước

 


Cồn khô cao cấp CT02

Cồn khô cao cấp CT02

 

- Số lượng 16 viên/kg, 10kg/thùng (Dùng để nướng)

- Thời gian cháy 12 Phút cho 50g cồn khô

- Không có cặn nước

 


Cồn khô cao cấp Sài gòn

Cồn khô cao cấp Sài gòn

 

Hotline : 0979 793 794 – 0979 794 795

- Thùng 120 viên x 70gram

- Thời gian cháy 14 phút /viên

 


Cồn khô sài gòn siêu cháy ….New

Cồn khô sài gòn siêu cháy ….New

 
- Khối lượng 70 gram/viên 
- Số lượng 120 viên /thùng
 

 


Cồn Gel (Cồn dẻo) G01

Cồn Gel (Cồn dẻo) G01

 

Qui cách đóng gói : 1chai/kg, Thùng 10kg, Thùng 16kg. 

 


Cồn gel đóng xô nhựa 7/14 kg

Cồn gel đóng xô nhựa 7/14 kg

 

- Cồn gel đóng xô nhựa 14 kg .

- Cồn gel đóng xô nhựa 7 kg.

- Màu sắc sản phẩm: trắng, hồng , xanh, vàng

 

 


Cồn khô siêu cháy đóng xô nhựa 7/14 kg

Cồn khô siêu cháy đóng xô nhựa 7/14 kg

 

- Cồn khô siêu cháy đóng xô nhựa 14 kg.

- Cồn khô siêu cháy đóng xô  nhựa 7 kg . 

- Màu sắc sản phẩm : trắng, hồng, xanh, vàng

 


Cồn khô màu Trắng CTP01 (Dùng trong phòng lạnh)

Cồn khô màu Trắng CTP01 (Dùng trong phòng lạnh)

- Qui cách đóng gói : 16 viên/kg, Thùng 5kg,Thùng 10kg, Thùng 20kg