0979 793 794

0979 794 795


Sản phẩm
Bật lửa mồi cồn mới 2016

Bật lửa mồi cồn mới 2016

 

Hotline : 0979 793 794 – 0979 794 795

 


Bật lửa mới 2

Bật lửa mới 2

Mã sản phẩm : BL002

Giá bán : 19,000 VNĐ/ Cây

 


Bật lửa cán dài chuyên dụng

Bật lửa cán dài chuyên dụng

Mã sản phẩm : BL001

Giá bán : 18,000 VNĐ/Cái

 

 


Wasabi S&B (Mù Tạt Nhật Bản)

Wasabi S&B (Mù Tạt Nhật Bản)

Mã sản phẩm : WSB001

 

Giá bán : 10,000 VNĐ/tube

 

 


Bật lửa mồi cồn khô BL002

Bật lửa mồi cồn khô BL002

Mã sản phẩm : BL002

 

Giá bán : 18,000 VNĐ/Cái