0976.793.794

 

09029.02924

Sản phẩm
Bếp cồn đúc mẫu vuông vân đá

Bếp cồn đúc mẫu vuông vân đá

Bếp Cồn Đúc Hợp Kim Nhôm
 
 Quy cách của sản phẩm: 
- Kích thước sản phẩm 16cm x 16cm x 12cm.
- Khối lượng bếp : 1150gr.
- Màu: Vân đá.

 


Bếp cồn đúc chữ H vân đá mẫu mới

Bếp cồn đúc chữ H vân đá mẫu mới

 Bếp Cồn Đúc Hợp Kim Nhôm Đen.
 
 Quy cách của sản phẩm: 
- Kích thước sản phẩm 16cm x 16cm x 12cm.
- Khối lượng bếp : 1150gr.
- Màu: Đen.

 


Bếp cồn đúc chữ H mẫu mới

Bếp cồn đúc chữ H mẫu mới

 Bếp Cồn Đúc Hợp Kim Nhôm Đen.
✔️ Quy cách của sản phẩm: 
- Kích thước sản phẩm 16cm x 16cm x 12cm.
- Khối lượng bếp : 1150gr.
- Màu: Đen, vàng, bạc

 


Bếp cồn đúc mẫu vuông

Bếp cồn đúc mẫu vuông

✔️ Quy cách của sản phẩm: 
- Kích thước sản phẩm 16cm x 16cm x 12cm.
- Khối lượng bếp : 1150gr.
- Màu: Đen, vàng, bạc

 


Bếp cồn đúc gỗ vàng

Bếp cồn đúc gỗ vàng

 Qui cách :
+ Kích thước sản phẩm 16cm x 16cm x 12cm.
+ Khối lượng bếp : 1100gr.
+ Màu: vàng đồng
 
Liên hệ:  0902.902.924 - 0976.793.794

 


Bếp cồn đúc gỗ đen

Bếp cồn đúc gỗ đen

Qui cách :
 
+ Kích thước sản phẩm 16cm x 16cm x 12cm.
+ Khối lượng bếp : 1100gr.
 

Liên hệ:  0902.902.924 - 0976.793.794

 

 


Bếp cồn đúc gỗ bạc

Bếp cồn đúc gỗ bạc

Qui cách :
+ Kích thước sản phẩm 16cm x 16cm x 12cm.
+ Khối lượng bếp : 1100gr.

Liên hệ:  0902.902.924 - 0976.793.794

 

 


Bếp cồn đúc hình tô đen

Bếp cồn đúc hình tô đen

Quy cách của sản phẩm:
 
+ Kích thước sản phẩm : Bếp tròn đường kính 20 cm x  chiều cao 10 cm 
- Kích thước Bao Bì   : 21 cm x 21 cm x 10 cm 
- Khối lượng bếp      : 730 gram 
- Khối lượng bếp+ hộp giấy :880 gram 

Liên hệ:  0902.902.924 - 0976.793.794

 

 


Bếp cồn đúc hình tô  bạc

Bếp cồn đúc hình tô bạc

Quy cách của sản phẩm:
+ Kích thước sản phẩm : Bếp tròn đường kính 20 cm x  chiều cao 10 cm 
- Kích thước Bao Bì   : 21 cm x 21 cm x 10 cm 
- Khối lượng bếp      : 730 gram 
- Khối lượng bếp+ hộp giấy :880 gram 

Liên hệ:  0902.902.924 - 0976.793.794

 

 


Bếp cồn đúc hình tô vàng

Bếp cồn đúc hình tô vàng

Quy cách của sản phẩm:
 
+ Kích thước sản phẩm : Bếp tròn đường kính 20 cm x  chiều cao 10 cm 
- Kích thước Bao Bì   : 21 cm x 21 cm x 10 cm 
- Khối lượng bếp      : 730 gram 
- Khối lượng bếp+ hộp giấy :880 gram 

Liên hệ:  0902.902.924 - 0976.793.794

 

 


Bếp cồn đúc hoa đen

Bếp cồn đúc hoa đen

 

 

 

Liên hệ:  0902.902.924 - 0976.793.794

 

 


Bếp cồn đúc hoa vàng đồng

Bếp cồn đúc hoa vàng đồng

 

 

 

Liên hệ:  0902.902.924 - 0976.793.794

 

 


Combo chảo nướng - bếp cồn đúc gỗ đen

Combo chảo nướng - bếp cồn đúc gỗ đen

 

 

 

Liên hệ:  0902.902.924 - 0976.793.794

 

 


Combo chảo nướng - bếp cồn đúc hình tô vàng

Combo chảo nướng - bếp cồn đúc hình tô vàng

 

 

 

Liên hệ:  0902.902.924 - 0976.793.794