0979 793 794

0979 794 795


Sản phẩm
Hình
của
product image

Tư vấn công nghệ sản xuất cồn mật

Chuyển giao mô hình sản xuất cồn mật phù hợp với chi phí sản xuất hộ gia đình.

Qui mô : 1 tấn/ngày, 2 tấn/ngày, 4 tấn/ngày.

Hotline : 0979 794 795 .KS. Lâm Thành Nhân

Tham khảo cồn khô không cay mắt

 


<< Quay lại
Products > 
Tư vấn công nghệ sản xuất


  • x